Zasady korzystania z klubu fitness „Piwnica Pod Termami” w  czasie pandemii

 

Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w klubie fitness: 100

Z klubu fitness korzystać mogą osoby , które uprawiają sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych składają oświadczenie potwierdzające swoje dane.

Oświadczenie

 

Aby razem było bezpiecznie:

 

1)  Zaleca się :

  • Osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) – zalecamy rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach o najmniejszej frekwencji w klubie, bez obecności innych osób, bądź o zaniechaniu korzystania z klubu fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;
  • Utrzymanie odległości przynajmniej 2m pomiędzy klientami i pracownikami klubu fitness. Przed recepcją oraz w całym klubie na podłodze zostały wyznaczone linie i strefy treningowe z rozstawionym sprzętem zapewniające zachowanie dystansu 2m między ćwiczącymi;

2) Ustalono przerwę techniczną w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń klubu w godzinach 12:30-15:00

3) Dozowniki z płynem do dezynfekcji są dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet; każdej strefie treningowej  oraz każdej sali do ćwiczeń

4) Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta, na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji. W miarę możliwości zaleca się korzystanie przez klientów z własnych przyrządów pomocniczych - typu maty; gumy do ćwiczeń itp.

5) Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.

6) Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta.

7) Dezynfekcja toalet jest przeprowadzana nie rzadziej, niż co 2h w godzinach szczytu. Należy ograniczyć liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się: 1 osoba na 2 kabiny/toalety.

8) Maska ochronna

Wchodząc do klubu korzystamy z maseczki ochronnej

  • Podczas rejestracji w recepcji klubu
  • W szatni
  • Podczas poruszania się po klubie

MASECZKĘ ZDEJMUJEMY TYLKO PODCZAS WYKONYWANIA TRENINGU !!!

9) Rekomendujemy:

  • Używaj własnego ręcznika oraz wody.
  • Nie zapomnij obuwia na zmianę oraz stroju sportowego.
  • Zalecamy płatność kartą.
  • W klubie używaj rękawiczek sportowych oraz własnej maty treningowej.
  • Rozmowy towarzyskie prowadzimy na zewnątrz obiektu.

10) Jeśli źle się czujesz ; masz temperaturę - nie korzystaj z klubu, pozostań w domu!

 

Osoby, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu z skutkiem natychmiastowym.