22.04.2022

7 Urodziny Tarnowskich Term

Zapraszamy na 7 urodziny Tarnowskich Term 29 maja 2022.

W tym roku obchodzimy je na sportowo.

Tor przeszkód dla dzieci od 6 do 12 roku życia.

GODZINA: od 10:00 do 14:00
MIEJSCE: plaża Tarnowskich Term
WSTĘP: wolny

Zawody Pływackie Sztafet Rodzinnych OPEN
 (rodzic + dziecko)
.

START 14:00
KONKURENCJE: 

50m - sztafeta stylem dowolnym

50m - sztafeta ratownicza

50m - sztafeta z wylosowanym przedmiotem
Zapisy na zawody pływackie do 22 maja 2022 na akademia@tarnowskie-termy.pl
Wpisowe - 10 pln / 3h za każdego uczestnika 
płatność w dniu zawodów w kasach Tarnowskich Term 
po wcześniejszych zapisach.