Regulamin grup zorganizowanych - uczestnik

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.
4. Uczestnicy grupy przychodzą na pływalnię, na co najmniej na 15 min. przed rozpoczęciem zajęć.
5. Uczestnicy grupy do lat 12 zobowiązani są do posiadania oznakowania wyróżniającego daną grupę.
6. Wyróżnikiem grupy może być koszulka, strój kąpielowy, szarfa, czapeczka, czepek lub inne widoczne oznakowanie przeznaczone dla danej grupy.
7. Uczestnicy zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach mają obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
8. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy w szczególności:
• poruszanie się po terenie pływalni razem z grupą,
• pozostawienie w szatni okrycia zewnętrznego oraz obuwia i założenie klapek basenowych,
• przebranie się w zgodny z regulaminem, czysty strój kąpielowy, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwe zamknięcie szafek,
• staranne umycie się przy użyciu środków myjących,
• przy wejściu na basen opłukanie stóp środkiem dezynfekującym,
• udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia,
• bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników pływalni, instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów,
• przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,
• przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz urządzania fałszywych alarmów,
• przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz opuszczania hali basenowej bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia i opiekuna grupy,
• przestrzeganie zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
• przestrzeganie zakazu kąpieli w okularach i biżuterii (zegarkach, pierścionkach i obrączkach, bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, ozdobach we włosach, itp.),
• przestrzeganie zakazu korzystania z masek do nurkowania i innego sprzętu, bez zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
• przestrzeganie zakazu żucia gumy, spożywania jedzenia i napojów,
• przestrzeganie podanej grupie sygnalizacji dźwiękowej,
• przestrzeganie obowiązku noszenia w trakcie zajęć czepka pływackiego,
• sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczeniu lub korzystania z atrakcji wodnych,
• zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,
• udział w zbiórce kończącej zajęcia,
• po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
• po wyjściu z hali basenowej umycie całego ciała,
• opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych,
• zwrotu transponderów opiekunowi,
• sprawnego opuszczenia strefy szatni.