Regulamin korzystania z karnetów Abonamentowych

1. Karnet jest na okaziciela i obowiązuje wyłącznie w Tarnowskich Termach, w godzinach otwarcia.
2. Karnet, zależnie od wartości ważny jest 45 zł (45dni),90 zł (90 dni),130 zł(130dni),180 zł (180dni),300 zł (300 dni) i 500zł (365dni) od daty zakupu. Po ustaniu terminu ważności karnetu niewykorzystane środki finansowe pozostałe na karnetach zostaną utracone.
3. W przypadku wykupienia następnego doładowania karnetu przed upływem terminu ważności niewykorzystane środki przechodzą na następny okres.
4. W przypadku korzystania więcej niż jednej osoby z karnetu wykorzystanie limitu odliczane jest zgodnie z przysługującymi im ulgami.
5. W przypadku wyczerpania limitu na karnecie użytkownik zobowiązany jest zapłacić gotówką za czas pobytu wykraczający poza limit karnetu.
6. W przypadku przerwy w pracy obiektu czas obowiązywania karnetu wydłużany jest proporcjonalnie do liczby dni przestoju.
7. W przypadku zagubienia karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy.
8. Za wystawienie karnetu pobierana jest opłata jednorazowa 5 zł
9. Karnetami są także imienne karty mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne po ich zarejestrowaniu i doładowaniu.
10. Za pomocą karnetu można opłacać pojedyncze wejścia na basen, sauny oraz do klubu fitness zgodnie z cennikiem.
11. Środkami na karnecie nie można opłacać innych karnetów, imprez okolicznościowych i półkolonii.

12. W przypadku utraty ważności karnetu istnieje możliwość odpłatnego przedłużenia jego ważności. Jednorazowa opłata za odblokowanie pozostałych środków na karcie wynosi 10 zł. Warunkiem odblokowania środków jest jednoczesne doładowanie karty o wybraną opcję z cennika. Przywrócenie odblokowanych środków nastąpi w czasie max. 3 dni.