UWAGA!!!!

Na terenie całego parkingu i dróg dojazdowych obowiązuje ZAKAZ parkowania w godzinach od 23:00 - 5:00. W godzinach objętych zakazem zarządca zleca usługi sprzątania i serwisowania.

Za każde naruszenie zakazu parkowania w wyznaczonych godzinach zarządca ma prawo naliczyć opłatę w wysokości 100zł (sto złotych).

Opłatę za parkowanie można uiścić w kasie Tarnowskich Term lub na konto wskazane w regulaminie.