Zasady korzystania z obiektu Tarnowskie Termy w czasie pandemii

na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zasady korzystania z obiektu są uzupełnieniem podstawowego regulaminu obiektu Tarnowskich Term dla zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów Tarnowskich Term.

 

 1. Przed skorzystaniem z usług Tarnowskich Term, klient jest zobowiązany zapoznać się z zasadami korzystania z obiektu.
 2. Klient, który źle się czuje, ma infekcje dróg oddechowych, obserwuje u siebie objawy COVID-19, powinien bezwzględnie pozostać w domu.
 3. Zachęca się Klientów z grupy wysokiego ryzyka ( osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe), o rozważenie decyzji o zaniechaniu korzystania z usług Tarnowskich Term w okresie zagrożenia epidemicznego.
 4. W poszczególnych strefach obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się.
 5. Przy okienku kasowym może znajdować się jedna osoba, obowiązuje zachowanie odstępu co najmniej 1,5 metra oraz poruszanie się według wyznaczonych dróg komunikacji. Wprowadzono ścieżki przejścia dla uczniów. Grupy szkolne są rozdzielane do osobnych pomieszczeń szatni.
 6. Obowiązuje zachowanie dystansu co najmniej 1,5 -metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w strefach obiektu, tj.: szatnia, przebieralnia, toalety, natrysk, brodzik.
 7. Obowiązuje dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 8. Obowiązuje przestrzeganie zasad higieny przez użytkowników korzystających z obiektu - umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
 9. Obowiązuje korzystanie z basenów z zachowaniem 1,5 – metrowej odległości.
 10. W przypadku jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się - korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 11. Obowiązuje noszenie maseczki osłaniającej usta i nos przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Maseczka powinna być zdjęta w szatni i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć maseczkę w pomieszczeniu przebieralni.
 12. Obowiązuje ograniczenie pobytu na obiekcie do aktywnego korzystania z poszczególnych stref.
 13. Do saun należy wchodzić boso oraz bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.
 14. W strefie spa - sauny nie obowiązuje zasłanianie nosa i ust.
 15. Rzeczy pozostawione przez Klientów na terenie obiektu nie będą przechowywane i zostaną w tym samym dniu utylizowane.
 16. Na basenach wydarzenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami ( np. odnośnie udziału publiczności )
 17. W związku z pandemią zarządca obiektu może ograniczyć liczbę osób korzystających z poszczególnych stref obiektu.
 18. Osoby niestosujące się do powyższych zasad oraz poleceń pracowników Tarnowskich Term mogą być wypraszane z obiektu Tarnowskich Term.