Zasady uzyskania biletu bezpłatnego na basen dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

1. Opiekunowie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz opiekunowie dzieci niepełnosprawnych – na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, w którym w pkt. 7 widnieje zapis, że wymagają „ stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji”
– wstęp bezpłatny na podstawie zaświadczenia wystawianego przez Tarnowskie Termy (wzór poniżej).

2. Opiekunowie osób niepełnosprawnych są zobowiązani do asystowania osobie niepełnosprawnej podczas jej pobytu na basenach.

3. Bezpłatny pobyt opiekuna dotyczy tylko strefy basenów (nie dotyczy strefy saun).

Zaświadczenia wydawane do dnia 13.09.2020r.

Wszystkie zaświadczenia dotychczas wydawane zachowują swoja ważność.

Od dnia 14.09.2020

- osoby niepełnosprawnej przysługuje bilet ulgowy po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej,

- jednemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej przysługuje bilet ulgowy po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej,

Opiekunowie osób niepełnosprawnych są zobowiązani do asystowania osobie niepełnosprawnej podczas jej pobytu na basenach.