TEREN INWESTYCJI I WARUNKI PRZESTRZENNE TERMALNEGO PARKU ZDROWIA

Termalny Park Zdrowia zajmie obszar inwestycji przy ul. Zachodniej i ul Solidarności w Tarnowie Podgórnym. Zgodnie z uchwałą nr LVII/888/2018 , Rady Gminy Tarnowo Podgórne, z dnia 27. lutego 2018 r., teren inwestycji objęty jest „miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – część zachodnia” i znajduje się w granicach terenów oznaczonych w ww. planie kodami U/ZP, 5WS, 2US/U oraz 74KDW i 80KDW.

Teren inwestycji stanowią niezabudowane działki w obrębie klina zieleni pomiędzy ulicami Zachodnią i Solidarności. Planowany termalny park zdrowia ma sąsiadować z obiektem Term Tarnowskich. Na północ od planowanej inwestycji znajdują się tereny ośrodka sportowego z krytymi kortami tenisowymi.

Zaprojektowano park o ścieżkach żwirowych, w obrębie którego rozplanowano obiekty rekreacyjne. Na centralnym placu znajdą się zadaszone tężnie, które zaprojektowano na planie okręgu. Wewnątrz tej struktury znajdzie się budynek inhalatorium. W sąsiedztwie tężni i inhalatorium znajduje się niecka zalana wodą. Nad zagłębieniem tym zaprojektowano pomost drewniany w formie okręgów. W obrębie inwestycji zaplanowano też dwa parkingi – północny przy drodze wewnętrznej na przedłużeniu ulicy zachodniej oraz południowy, na zakończeniu projektowanej drogi wewnętrznej. Całości dopełnia ścieżka rowerowa oraz infrastruktura podziemna.

Zaprojektowano tereny zieleni parkowej, w której znajdzie się też budynek inhalatorium z zadaszoną tężnią solankową, a także mała architektura z drewna i kamienia sztucznego.

Teren inwestycji zajmuje 22589,79 m2.

TECHNOLOGIA I PROGRAM FUNKCJONOWANIA BUDYNKU TĘŻNI SOLANKOWEJ

Budynek Tężni Solankowych przeznaczony jest do przeprowadzania rekreacyjnych inhalacji solankowych. Składa się z pomieszczenia inhalatorium, gdzie wytwarzany jest aerozol wody solankowej, dostarczanej z istniejącej sieci zaopatrującej Termy Tarnowskie. Osoby korzystające z pomieszczenia wchodzić mają przez przedsionek, który pełnić będzie rolę szatni, gdzie można zostawić odzież wierzchnią.

Do pomieszczenia głównego przechodzić ma do 15 osób, które na leżakach lub fotelach mogą inhalować roztwór wody solankowej.

Przy wejściu zlokalizowano ogólnodostępną toaletę, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wokół budynku znajdzie się tężnia solankowa, na której - po tarninie ściekać ma woda solankowa, tworząc zdrowotny aerozol. Opadająca woda zbierana będzie do instalacji technologicznej. Po jej przefiltrowaniu i uregulowaniu należytego stopnia zasolenia, ponownie zostanie ona rozprowadzona po szczycie tężni. Sezonowo prowadzony będzie zrzut wody solankowej do istniejącego zbiornika przy Termach Tarnowskich. System zaprojektowano tak, żeby ścieki zasolone nie przedostawały się do kanalizacji deszczowej, czy sanitarnej.

Wykonawca I etapu budowy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowym Sp.j. Tadeusz i Artur Michalski z siedzibą w Lesznie (64-100) ul. Gronowska 46.

I etap budowy ma trwać 12 miesięcy od podpisania umowy (czyli od 9 maja 2022r).

Kwota inwestycji budowy I etapu to: 12 052 526,17 zł brutto

Kolejne etapy inwestycji to budowa parkingów przy termach i przy ul. Zachodniej.