Promocje

 

Karnet Więcej Lepiej do wykorzystania w okresie 2 miesięcy od zakupu.

Wejścia można zrealizować zamiennie na basen lub fitness. Każde jednorazowe wejście to 130minut pobytu na obiekcie.

Za przekroczony czas - naliczana jest opłata wg cennika. Za przekroczony czas na siłowni może zostać rozliczona wykorzystaniem kolejnego wejścia z karnetu.

Nie ma możliwości przedłużania ważności karnetu.

Promocja obowiązuje od 1 września 2017 roku - do 30 czerwca 2018 (lub do odwołania)

Karnety zakupione w tym terminie będą honorowane aż do końca ich ważności

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI -  KARNET PŁYWAMY RAZEM

 1. Promocja na Karnet Pływamy Razem obowiązuje od dnia 01.03.2018 r. do odwołania promocji.
 2. Karnet obowiązuje w Tarnowskich Termach w godzinach otwarcia obiektu od poniedziałku do niedzieli (również w święta).
 3. Karnet Pływamy Razem, ważny jest przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.
 4. Na karnecie jest 10 wejść .
 5. 1 wejście to 70 minut pobytu na strefie: basenów i saun. Po przekroczonym czasie naliczana będzie automatycznie opłata minutowa zgodna z obowiązującym cennikiem Tarnowskich Term.
 6. Karnet upoważnia do wejścia w trakcie odbywania się zajęć Akademii Pływania i jest rozliczany równocześnie razem z karnetem Akademii Pływania (wejście w tym samym czasie co zajęcia dziecka) na prośbę posiadacza karnetu.
 7. Cena karnetu to 160 zł.
 8. Karnet można rabatować kartą mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.
 9. Karnet Pływamy Razem jest karnetem na okaziciela.
 10. Z karnetu może skorzystać jednorazowo jedna osoba.
 11. W przypadku uzasadnionej nieobecności dziecka podczas zajęć Akademii Pływania i jednoczesnym zawieszeniu karnetu, opiekun może również złożyć wniosek o zwieszenie swojego karnetu.
 12. W przypadku przerwy w pracy obiektu czas obowiązywania karnetu wydłużany jest proporcjonalnie do liczby dni przestoju.
 13. W przypadku zagubienia karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 14. W przypadku zagubienia karnetu klient ma możliwość złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty, wówczas zagubiony karnet zostanie zablokowany.
 15. Za wystawienie karnetu pobierana jest opłata jednorazowa 5 zł
 16. Karnetami są także imienne karty mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne po ich zarejestrowaniu i doładowaniu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI -  KARNET VIP BASEN / SAUNA

 1. Promocja na Karnet VIP BASEN / SAUNA obowiązuje od dnia 01.03.2018 r. do odwołania promocji.
 2. Karnet obowiązuje w Tarnowskich Termach w godzinach otwarcia obiektu z wyszczególnieniem: Karnet VIP BASNE PP od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt); Karnet VIP BASEN i Karnet VIP SAUNA obowiązują od poniedziałku do niedzieli (również w święta).
 3. Karnet VIP BASEN / VIP SAUNA, ważny jest przez okres 30 dni od daty zakupu.
 4. Na karnecie jest 10 wejść .
 5. 1 wejście to 70 minut pobytu na strefie: basenów dla karnetów VIP BASEN PP i VIP BASEN oraz strefie: basenów i saun dla karnetu VIP SAUNA.
 6. Karnet upoważnia do 10 procentowej zniżki na gadżety term znajdujące się obecnie w sprzedaży.
 7. Karnet upoważnia do 10 procentowej zniżki na wypożyczenie ręcznika lub pareo.
 8. Cena karnetów to: Karnet VIP BASEN PP: 180 zł / Karnet VIP BASEN: 198 zł / Karnet VIP SAUNA: 225zł.
 9. Karnet można rabatować kartą mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.
 10. W przypadku korzystania więcej niż jednej osoby z karnetu wykorzystanie limitu odliczane jest zgodnie z ilością osób wchodzących na dany karnet.
 11. W przypadku przerwy w pracy obiektu czas obowiązywania karnetu wydłużany jest proporcjonalnie do liczby dni przestoju.
 12. W przypadku zagubienia karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 13. W przypadku zagubienia karnetu klient ma możliwość złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty, wówczas zagubiony karnet zostanie zablokowany.
 14. Za wystawienie karnetu pobierana jest opłata jednorazowa 5 zł
 15. Karnetami są także imienne karty mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne po ich zarejestrowaniu i doładowaniu.

 

 

WIECZORNE PŁYWANIE

bilet na basen  pn.-nd. 21:30-22:30 Wieczorne Pływanie
45min. + 15min. 12 pln - wejście (Karnet 10 wejść - 100 pln)

ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI -  KARNET WIECZORNE PŁYWANIE

 1. Promocja na karnet  Wieczorne Pływanie obowiązuje od dnia 01.03.2018 r. do odwołania pro mocji.
 2. Karnet obowiązuje w Tarnowskich Termach od godziny 21.30 do godziny 22.30 ,od poniedziałku do niedzieli.
 3. Karnet Wieczorne Pływanie , ważny jest przez okres dwóch miesięcy od daty zakupu.
 4. Na karnecie jest 10 wejść .
 5. Cena karnetu to 100zł.
 6. Karnet można rabatować kartą mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.
 7. W przypadku korzystania więcej niż jednej osoby z karnetu wykorzystanie limitu odliczane jest zgodnie z ilością osób wchodzących na dany karnet.
 8. W przypadku przerwy w pracy obiektu czas obowiązywania karnetu wydłużany jest proporcjonalnie do liczby dni przestoju.
 9. W przypadku zagubienia karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. W przypadku zagubienia karnetu klient ma możliwość złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty, wówczas zagubiony karnet zostanie zablokowany.
 11. Za wystawienie karnetu pobierana jest opłata jednorazowa 5 zł
 12. Karnetami są także imienne karty mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne po ich zarejestrowaniu i doładowaniu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI -  KARNET Taniej z Rana

 1. Promocja na karnet  Taniej z Rana obowiązuje od dnia 01.03.2018 r. do odwołania pro mocji.
 2. Karnet obowiązuje w Tarnowskich Termach od godziny 6:30 do godziny 8:590 ,od poniedziałku do niedzieli.
 3. Karnet Taniej z Rana, ważny jest przez okres dwóch miesięcy od daty zakupu.
 4. Na karnecie jest 10 wejść .
 5. Cena karnetu to 80zł.
 6. Karnet można rabatować kartą mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.
 7. W przypadku korzystania więcej niż jednej osoby z karnetu wykorzystanie limitu odliczane jest zgodnie z ilością osób wchodzących na dany karnet.
 8. W przypadku przerwy w pracy obiektu czas obowiązywania karnetu wydłużany jest proporcjonalnie do liczby dni przestoju.
 9. W przypadku zagubienia karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. W przypadku zagubienia karnetu klient ma możliwość złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty, wówczas zagubiony karnet zostanie zablokowany.
 11. Za wystawienie karnetu pobierana jest opłata jednorazowa 5 zł
 12. Karnetami są także imienne karty mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne po ich zarejestrowaniu i doładowaniu.

KARNET FIT MAMA, TATA, Dziadek i Babacia

Promocja trwa – od 9.10.2017 - do wyczerpania zapasu

Uprawnieni karnet 39 zł (siłownia)

- karnet przeznaczony jest dla rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających w zajęciach grupowych i indywidualnych organizowanych przez Akademie Pływania oraz Klub Fitness Piwnica Pod Termami,

- karnet upoważnia do przebywania w Klubie Fitness Piwnica Pod Termami tylko w czasie gdy dziecko jest na zajęciach organizowanych przez Akademie Pływania lub Klub Fitness Piwnica Pod Termami,

- karnet nie upoważnia do uczestnictwa w zajęciach grupowych organizowanych przez Klub Fitness Piwnica Pod Termami.

Uprawnieni karnet 69 zł (siłownia + zajęcia)

- karnet przeznaczony jest dla rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających w zajęciach grupowych i indywidualnych organizowanych przez Akademie Pływania oraz Klub Fitness Piwnica Pod Termami,

- karnet upoważnia do przebywania w Klubie Fitness Piwnica Pod Termami tylko w czasie gdy dziecko jest na zajęciach organizowanych przez Akademie Pływania lub Klub Fitness Piwnica Pod Termami,

- karnet upoważnia do uczestnictwa w zajęciach grupowych organizowanych przez Klub Fitness Piwnica Pod Termami w czasie gdy dziecko jest na zajęciach grupowych lub indywidualnych organizowanych przez Akademię Pływania oraz Klub Fitness Pod Termami .