Regulamin karnetów - Król Lew

1.    Karnet jest imienny i obowiązuje wyłącznie w Tarnowskich Termach, w godzinach otwarcia.
2.    Karnet Król Lew pozwala na wejście 1 raz dziennie do Klubu Fitness oraz 1 raz dziennie na Saunę i Basen. Karnet Junior Król Lew w Termach pozwala na wejście 1 raz dziennie do Klubu Fitness oraz 1 raz dziennie na Basen.

3. Czas pobytu na obiekcie zarówno w przypadku Klubu Fitness jak i Basenu oraz Sauny jest nieograniczony, tj. bilet całodzienny.
4. Karnet ten obowiązuje od dnia wykupienia przez okres 30 dni.

5. Ceny karnetów obowiązują według stawek w cenniku.

Karnet Król Lew 299pln
Karnet Król Lew z kartą mieszkańca 279pln
Karnet Junior Król Lew 229pln
Karnet Junior Król Lew z kartą mieszkańca 200pln

 
6. W przypadku przerwy w pracy obiektu czas obowiązywania karnetu wydłużany jest proporcjonalnie do liczby dni przestoju.
7.    W przypadku zagubienia karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy.

8. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty członkowskiej otrzymanej podczas zakupu karnetu powinien być niezwłocznie zgłoszony personelowi Tarnowskich Term. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty za ponowne wydanie karty.
9.    Karnetami są także imienne karty mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne po ich zarejestrowaniu i doładowaniu.

10. Wykupienie karnetu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminów obowiązujących w Tarnowskich Termach.

11. Organizator ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia Regulaminów obowiązujących w Tarnowskich Termach.