REGULAMIN KARNET KRÓL LEW

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu karnetu „Król Lew” oraz zasady jego wykorzystania w Tarnowskich Termach Sp. z o.o., ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26.11.2021r., a karnet do dnia wycofania z oferty.
 3. Karnet „Król Lew” jest karnetem imiennym. Podczas aktywacji wejścia z karnetu należy okazać dokument potwierdzający tożsamość celem weryfikacji posiadania karnetu.
 4. Karnet jest aktywny od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia Tarnowskich Term.
 5. Wejście z karnetu Król Lew można aktywować raz dziennie w Klubie Fitness oraz raz dziennie na basen i saunę w kasach Tarnowskich Term.
 6. Czas pobytu na obiekcie zarówno w przypadku Klubu Fitness jak i basenu oraz sauny jest nieograniczony (nosi znamiona biletu całodziennego).
 7. Karnet „Król Lew” ważny jest 30 dni licząc od dnia zakupu.
 8. Cena karnetu została określona w aktualnie obowiązującym cenniku.
 9. Karnet „Król Lew” można rabatować kartą mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.
 10. W przypadku przerwy w pracy obiektu czas obowiązywania karnetu wydłużany jest proporcjonalnie do liczby dni przestoju Tarnowskich Term.
 11. Za wystawienie karty, do której zostanie przypisany zakupiony karnet, pobierana jest opłata w wysokości 5 PLN.
 12. W przypadku zagubienia karty nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony karnet.
 13. W przypadku zagubienia karty klient ma możliwość złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty, wówczas zagubiony karnet zostanie zablokowany.
 14. Tarnowskie Termy sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że niniejsze zmiany nie będą miały wpływu na realizację karnetów zakupionych przed datą zmiany. W tej sytuacji będzie obowiązywał Regulamin w wersji aktualnej w dniu skorzystania z oferty.
 15. Zakup karnetu „Król Lew” jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz pozostałych Regulaminów obowiązujących na terenie Tarnowskich Term.
 16. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.tarnowskie-termy.pl