Dołącz do nas!
Teraz poszukujemy:

 
 

PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA W STREFIE SAUN I KLUBIE FITNESS


Szukamy pracowników do naszego zespołu !
Potrzebujemy pomocy w dziale obsługi klienta w Strefie Saun i Klubie Fitness.
Gwarantujemy ciekawą pracę w której się wiele nauczysz!
Chcemy żebyś miał/miała w sobie dużo chęci do pracy i był/a po prostu miły/a i koleżeński/a.

Od idealnego/ej kandydata/ki oczekujemy:

- znajomości obsługi urządzeń biurowych,
- samodzielności i zdolności organizacyjnych,
- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty:

CV- z aktualnym zdjęciem,

klauzula informacyjna pobrana ze strony:bip.tarnowskie-termy.pl lub w biurze spółki

 

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w biurze Tarnowskie Termy Sp. z o.o.

 1. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne lub elektronicznie na adres biuro@tarnowskie-termy.pl 

Otrzymanych ofert nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy z wybranymi osobami, które o terminie spotkania zostaną powiadomione telefonicznie

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółki oraz pod numerem telefonu:

61 6259 060,

 

 
 

TECHNIK KONSERWATOR

 

 

Zakres obowiązków

 • Obsługa i monitorowanie pracy urządzeń, systemów i instalacji;
 • Diagnostyka i usuwanie awarii;
 • Wykonywanie procesów technologicznych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu;
 • Wykonywanie bieżących prac naprawczych wynikających z eksploatacji budynku i instalacji.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • Wykształcenie minimum zawodowe o profilu elektrycznym, elektroenergetycznym lub pokrewnym;
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych;
 • Posiadanie uprawnień energetycznych E Grupa 1 do 1kV;
 • Doświadczenie zawodowe;
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej;
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym;

Preferowane osoby:

specjalizujące się w co najmniej jednej dziedzinie: mechanika maszyn i urządzeń, elektromechanika, elektryka, hydraulika, uzdatnianie wody i przepisy sanitarne, z doświadczeniem na podobnym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty:

CV- może być z aktualnym zdjęciem, klauzula informacyjna pobrana ze strony:bip.tarnowskie-termy.pl lub w biurze spółki

 

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w biurze Tarnowskie Termy Sp. z o.o.

 1. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne lub elektronicznie na adres biuro@tarnowskie-termy.pl za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko: TECHNIK KONSERWATOR

Otrzymanych ofert nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy z wybranymi osobami, które o terminie spotkania zostaną powiadomione telefonicznie

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółki oraz pod numerem telefonu

61 6259 060, lub 735965635

 

RATOWNIKÓW WODNYCH

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub kserokopie uprawnień nabytych przed 01.01.2012 r w WOPR.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym
 • kserokopia aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika lub recertyfikacji albo dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych dla ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, realizującego doskonalenie zawodowe
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie lub pełnienie służby w podmiocie  

           uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu

 • CV- może być z aktualnym zdjęciem,
 • klauzula informacyjna pobrana ze strony:  lub w biurze spółki

 

Wynagrodzenie:

- pon- pt – 20 zł na rękę

-weekend i święta- 22 zł – na rękę

 

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w biurze Tarnowskie Termy Sp. z o.o.

ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne lub elektronicznie na adres biuro@tarnowskie-termy.pl za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko pracy RATOWNIK WODNY

Otrzymanych ofert nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy z wybranymi osobami, które o terminie spotkania zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółki oraz pod numerem telefonu 734 195 718