Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego

"Tarcza Finansowa 2,0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm",  udzieloną przez PFR SA.

Dział w trakcie aktualizacji.