KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych są Tarnowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowej 54, 62-080 Tarnowo Podgórne;

 2. kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@tarnowskie-termy.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;

 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

  • wykonywania obowiązków prawnych,

  • w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

  • w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku,

  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności;

 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych;

 2. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 3. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale jednocześnie niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy;

 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.