1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu biletów lub/i karnetów na „Sportowy Poranek” oraz zasady ich wykorzystania w Tarnowskich Termach Sp. z o.o., ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 2. „Sportowy Poranek” obowiązuje od dnia 26.11.2021 r. do dnia wycofania oferty.
 3. Oferta „Sportowy Poranek” nie łączy się z innymi obowiązującymi promocjami w Tarnowskich Termach.
 4. Oferta ”Sportowy Poranek” dotyczy:

- pojedynczego biletu, zakupionego i realizowanego w danym dniu;

- karnetu obejmującego 11 wejść, ważnego dwa miesiące od daty zakupu.

 1. Pojedyncze bilety wstępu można zakupić oraz wejście z karnetu aktywować od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:30 do 8:59 w kasach Tarnowskich Term.
 2. Cena biletu pojedynczego i karnetu na „Sportowy Poranek” została określona w aktualnie obowiązującym cenniku Tarnowskich Term.
 3. Pojedynczy bilet wstępu oraz wejście z karnetu obejmuje czas 60 min. i upoważnia do korzystania z basenu sportowego i basenu do nauki pływania.
 4. Należność za przekroczony czas pobytu lub za zmianę strefy basenowej na strefę SPA-SAUNY naliczana jest wg obowiązującego cennika.
 5. Karnet można rabatować Kartą Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.
 6. Pojedynczy bilet można rabatować Kartą Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne. Na cenę biletu wpływa również fakt posiadania Karty Dużej Rodziny wydanej przez Gminę Tarnowo Podgórne, którą podczas zakupu należy okazać wraz z Kartą Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.
 7. W przypadku korzystania z karnetu przez więcej niż jedną osobę, limit wejść na karnecie pomniejszany jest zgodnie z ilością osób wchodzących na dany karnet.
 8. W przypadku przerwy w pracy obiektu czas obowiązywania karnetu wydłużany jest proporcjonalnie do liczby dni przestoju Tarnowskich Term.
 9. Za wystawienie karty, do której zostanie przypisany zakupiony karnet, pobierana jest opłata w wysokości 5 PLN.
 10. W przypadku zagubienia karty nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony karnet.
 11. W przypadku zagubienia karty klient ma możliwość złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty, wówczas zagubiony karnet zostanie zablokowany.
 12. Tarnowskie Termy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulamin, z zastrzeżeniem, że niniejsze zmiany nie będą miały wpływu na realizację karnetów zakupionych przed datą zmiany. W tej sytuacji będzie obowiązywał Regulamin w wersji aktualnej w dniu skorzystania z oferty.
 13. Zakup pojedynczego biletu lub karnetu na „Sportowy Poranek” jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz pozostałych Regulaminów obowiązujących na terenie Tarnowskich Term.
 14. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.tarnowskie-termy.pl