1. Promocja na Karnet Pływamy Razem obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. do odwołania promocji.

2. Karnet obowiązuje w Tarnowskich Termach w godzinach otwarcia obiektu od poniedziałku do niedzieli (również w święta).

3. Karnet Pływamy Razem, ważny jest przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.

4. Na karnecie jest 10 wejść .

5. 1 wejście to 60 minut pobytu na strefie: basenów i saun. Po przekroczonym czasie naliczana będzie automatycznie opłata minutowa zgodna z obowiązującym cennikiem Tarnowskich Term.

6. Karnet upoważnia do wejścia w trakcie odbywania się zajęć Akademii Pływania i jest rozliczany równocześnie razem z karnetem Akademii Pływania (wejście w tym samym czasie co zajęcia dziecka) na prośbę posiadacza karnetu.

7. Cena karnetu to 260 zł.

8. Karnet można rabatować kartą mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne.

9. Karnet Pływamy Razem jest karnetem na okaziciela.

10. Z karnetu może skorzystać jednorazowo jedna osoba.

11. W przypadku uzasadnionej nieobecności dziecka podczas zajęć Akademii Pływania i jednoczesnym zawieszeniu karnetu, opiekun może również złożyć wniosek o zawieszenie swojego karnetu.

12. W przypadku przerwy w pracy obiektu czas obowiązywania karnetu wydłużany jest proporcjonalnie do liczby dni przestoju.

13. W przypadku zagubienia karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy.

14. W przypadku zagubienia karnetu klient ma możliwość złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty, wówczas zagubiony karnet zostanie zablokowany.

15. Za wystawienie karnetu lub duplikatu karnetu pobierana jest opłata jednorazowa 5 zł