REGULAMIN TRENINGÓW EMS

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z treningu EMS w Klub fitness Piwnica pod Termami.
 2. Używane w formularzu określenie „trening EMS” oznacza trening indywidualny przy użyciu konsoli oraz strojów treningowych do elektrostymulacji mięśni.
 3. Z treningów EMS mogą korzystać osoby pełnoletnie, a także osoby powyżej 16 (szesnastego) roku życia, wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po wypełnieniu stosownego oświadczenia osobiście w klubie fitness Piwnica pod Termami.
 4. Przed pierwszym treningiem Klient zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa w treningu EMS (Kwestionariusz Klienta), w której deklaruje prawdziwość i aktualność podanych informacji. W każdym przypadku zmiany stanu zdrowia klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie instruktora przed rozpoczęciem treningu i ponownego wypełnienia karty uczestnictwa w treningu EMS (Kwestionariusza Klienta).
 5. Klient korzystający z usług zobowiązany jest do wcześniejszego wykupienia wejścia jednorazowego bądź wykupienia karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Płatności można dokonywać gotówką lub kartą w Klub fitness Piwnica pod Termami.
 7. Karnet obowiązuje przez czas stosowny do liczby wejść i pakietu (zgodnie z obowiązującym cennikiem).
 8. Treningi odbywają się po wcześniejszym umówieniu i dokonaniu opłaty za treningi EMS wg. cennika klubu Termin wizyty można umówić bezpośrednio w Klubie fitness Piwnica pod Termami, telefonicznie lub e-meilem.
 9. Okres ważności treningu EMS (zaznaczony w cenniku) rozpoczyna się od daty pierwszego treningu.
 10. Umówiony trening może zostać odwołany przez Klienta bez konsekwencji pod warunkiem poinformowania z 24 (dwudziesto cztero) godzinnym wyprzedzeniem. Odwołanie może nastąpić telefonicznie. W przypadku skutecznego odwołania usługi może zostać ona wykorzystana w późniejszym terminie. W przypadku nieodwołania wizyty zgodnie z regulaminem zostanie ona uznana za odbytą. Sytuacje losowe (wypadek, pobyt w szpitalu, przewlekła choroba) rozpatrywane będą indywidualnie.
 11. W uzasadnionych przypadkach Klub fitness Piwnica pod Termami może odwołać umówioną wizytę o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. Zaproponowany zostanie wtedy nowy termin treningu w dogodnym dla Klienta czasie.
 12. Między kolejnymi treningami EMS musi wystąpić minimalnie 72 godziny przerwy.
 13. W czasie treningu Klient zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej bielizny treningowej (bielizna min.94% bawełna- koszulka z ¾ lub długim rękawkiem, spodenki typu kolarki lub legginsy). Bieliznę treningową można zakupić, lub wypożyczyć zgodnie z cennikiem w Klubie fitness Piwnica pod Termami.
 14. Trener może przerwać trening jeżeli w trakcie ćwiczeń zauważy u Klienta niepokojące, bądź nietypowe dolegliwości. Podczas treningu Klient ma obowiązek stosować się do zaleceń trenera. Klient ma również obowiązek zgłaszania w każdym czasie wszelkich chorób lub przeciwwskazań co do stanu swojego zdrowa i samopoczucia, które mogą wpłynąć na możliwość przeprowadzenia treningu, a w szczególności zgłaszania chorób i przeciwwskazań wymienionych w Karcie Klienta. W przypadku zgłoszenia powyższych, trener może przerwać lub zakończyć trening.
 15. Treningi EMS odbywają się wyłącznie w asyście trenera personalnego. Zakazane jest samodzielne korzystanie i obsługiwanie urządzeń do treningu EMS przez Klientów.
 16. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na umówione treningi. W przypadku gdy Klient spóźni się dłużej niż 15 (piętnaście) minut może nastąpić – w zależności od dyspozycyjności trenera - odliczenie czasu takiego spóźnienia od czasu trwania treningu. W przypadku opóźnienia powstałego z winy Klubu fitness Piwnica pod Termami, trening zostanie zrealizowany w całości lub Klientowi zostanie zaproponowany inny termin treningu.
 17. Trening EMS trwa do 45min. Pierwszy trening ok. 80min.
 18. Reklamacje dotyczące działania Klubu fitness Piwnica pod Termami, a także przebiegu treningu powinny być zgłaszane niezwłocznie po jego zakończeniu.
 19. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem treningów EMS i akceptuje jego warunki.

 

POBIERZ FORMULARZ DO DRUKU