Zobacz jak powstają

Tarnowskie Tężnie

WIĘCEJ

Poznaj nasze tężnie

właściowści inhalacyjne solanki

WIĘCEJ
Miniaturka slidera Koncepcja tężniMiniaturka slidera Poznaj nasze tężnie

wrzesień - październik*                                                  

pon - ndz: 10:00-18:00

czynny cały obiekt (tężnie + inhalatorium)


*Godziny otwarcia tężni mogą ulec zmianie, uzależnione są od warunków atmosferycznych.

W przypadku mrozu tężnie zostaną zamknięte, pozostanie czynne tylko inhalatorium.

listopad - marzec*

sb - ndz: 11:00-18:00

czynne inhalatorium

 

kwiecień - maj*

pon - ndz: 10:00-18:00

czynny cały obiekt (tężnie + inhalatorium)


 

czerwiec - sierpień

pon - ndz: 10:00-21:00

czynny cały obiekt (tężnie + inhalatorium)

Tarnowskie Tężnie

Źródło solanki termalnej w Tarnowie Podgórnym  odkryto w sierpniu 2011 roku na głębokości 1200m.   

Solanka o temperaturze 45,7 C czerpana jest  z odwiertu GT-1, który mieści się w pobliżu Tarnowskich Term. Od 2015 roku solanka ta wykorzystywana jest do kąpieli w basenach solankowych wewnętrznych i zewnętrznych.

W 2018 roku powstała koncepcja budowy Tarnowskich Tężni, aby umożliwić wykorzystanie biochemicznych właściwości lokalnej  solanki w formie aerozolu wytwarzanego podczas spływania solanki po gałązkach tarniny a także w urządzeniu umieszczonym w inhalatorium.   

Lokalizacja Tężni w sąsiedztwie Tarnowskich Term oraz Kortów tenisowych połączonych terenem zielonym idealnym do uprawiania rekreacji, umożliwiła powstanie Termalnego Parku Zdrowia.

Na podstawie wyników analiz składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych, woda z odwiertu GT-1 została oceniona jako 8,13% chlorkowo-sodowa solanka, jodkowa, termalna. Woda ta zawiera w znaczących stężeniach nie tylko sód i chlorki ale również inne pierwiastki o korzystnych dla zdrowia właściwościach w tym zwłaszcza jod. Ogólna mineralizacja tej wody, w której dominuje chlorek sodu, jest optymalna dla wytwarzania aerozolu na tężni.

W części środkowej pomiędzy ścianami Tężni Solankowych znajduje się inhalatorium zamknięte, w którym wytwarzany jest aerozol przez automatyczne rozdrobnienie roztworu solanki o stężeniu zalecanym dla inhalacji w pomieszczeniach zamkniętych (max.3%). Do rozcieńczania stosowana jest woda spełniająca wymagania określone w Rozp.Min. Zdr. dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W inhalatorium tym przebywać może jednorazowo  max. 15 osób, które spacerując lub siedząc poddawane są oddziaływaniu aerozolu przez 15-25 min.  

Wokół  inhalatorium  znajduje się tężnia solankowa (konstrukcja drewniana wypełniona gęsto gałązkami tarniny), po której -  z wysokości 8,9m ścieka solanka w formie drobnych kropli  tworzących prozdrowotny aerozol,  przenikający do strefy okołotężniowej. Aby w pełni wykorzystać właściwości prozdrowotne zaleca się spacer w pobliżu tężni tak, aby możliwe było oddychanie powietrzem z areozolem, który rozpylany jest w różnych kierunkach zależnie od kierunku wiatru. Opadająca solanka zbierana jest do instalacji technologicznej. Po przefiltrowaniu, ponownie zostaje ona wprowadzone na szczyt tężni w celu dalszej cyrkulacji nie przekraczając stężenia max. 15%. Sezonowo prowadzony będzie zrzut  solanki do istniejącego zbiornika przy Tarnowskich Termach. System zaprojektowano tak, żeby ścieki zasolone nie przedostawały się do kanalizacji deszczowej, czy sanitarnej.

Kompleks otoczony jest terenem zielonym z łąką kwietną, piaskiem i stawem, nad którym można spacerować po drewnianych pomostach tworząc idealne miejsce do relaksu i wypoczynku.

 

 

 

 

 

Aktualności