Pobyt w strefie okołotężniowej zaleca się:

  • osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 roku życia -godzina
  • dzieci od 1 roku życia - pół godziny

Pobyt w  inhalatorium zaleca się:

  • osoby powyżej 12 roku życia - 25 minut
  • dzieci od 1 roku do 12 roku życia - 15 minut

Zasady korzystania z inhalatorium.

Przebywanie w strefie okołotężniowej oraz w inhalatorium należy stosować zamiennie.

Całkowity czas spędzony w tężniach nie może przekraczać godziny.